O Przedszkolu

Nasze Przedszkole jest bardzo dobrze położone -w cichej i spokojnej okolicy. Mieści się w wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynku. 

Do dyspozycji dzieci są przestronne i przepełnione słońcem sale dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w kolorowe meble, zabawki 
oraz sprzęt niezbędny do pracy dostosowany do grupy wiekowej dzieci. Spełniają one wszystkie normy higieny i bezpieczeństwa dzieci.

Przedszkole posiada piękny ogród oraz plac zabaw ze sprzętem terenowym dla dzieci. Bogata roślinność otaczająca przedszkole sprawia, że o każdej porze roku teren ten wygląda jak z bajki. Daje również możliwość obserwacji przyrodniczych, rozwijania zaciekawień.

Aby w pełni zrealizować cele statutowe przedszkole posiada:

-4 sale zajęć dla poszczególnych grup,

-dużą salę gimnastyczną, w której odbywają się uroczystości przedszkolne, teatrzyki, koncerty, a także akompaniament do umuzykalnienia oraz codzienne zabawy i ćwiczenia gimnastyczne,

-szatnię dziecięcą -obszerne pomieszczenie, które umożliwia dzieciom bezpieczny i łatwy dostęp do pozostałych pomieszczeń,

-gabinet do pracy indywidualnej i terapeutycznej
(gabinet logopedyczno –psychologiczny),

-pomieszczenia administracyjno –gospodarcze,

-kuchnię.

Warunki przedszkola umożliwiają dzieciom poznanie swoich rówieśników, obserwację oraz poznanie otaczającego ich świata. 
Uczą także samodzielności, jak również współdziałania w grupie rówieśniczej.