Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola jest gronem wykwalifikowanym. Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz staż w pracy
z dziećmi. Macie więc Państwo pewność, że wasze "pociechy"
są pod właściwą opieką pedagogów. Całe grono pedagogiczne uczestniczy 
w doskonaleniu zawodowym, korzystając z różnorodnych jego form. Nauczyciele pracujący w naszym Przedszkolu stale się rozwijają, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, nowe doświadczenia i wiedzę,
która pomoże im jak najlepiej wspierać Państwa dzieci w ich indywidualnym rozwoju.

Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywowanie i zaspakajanie jego potrzeb.

 

Dyrektor:

p. Joanna Płatek

 

Nauczyciele:

p. Czesia Partyka

p. Ania Bielicka

p. Ania Zielińska

p. Monika Kudelska -Pietrzak

p. Paulina Małolepsza

p. Aleksandra Młotkowska

p. Marta Drozd

p. Bożena Kacprzyk