„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie

I wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy,

daje nam powód, by mieć nadzieje na pokój w przyszłości”.

- Maria Montessori.