Plan dnia

     6.30 – 8.20                                                   Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe
i organizacyjne. Zabawy 
spontaniczne w kącikach zainteresowań. Działania wspomagające rozwój dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia. Indywidualna praca z dziećmi.
Zabawy ruchowe 
lub ćwiczenia poranne.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Wybór dyżurnych.
Zabiegi higieniczne, czynności rozwijające 
umiejętności
samoobsługowe i estetykę spożywanego posiłku.
 8.30 – 9.00 Śniadanie. Wdrażanie do czynności higienicznych
i porządkowych po zakończeniu śniadania. 
Kulturalne spożywanie posiłku.
 9.00 - 10.00 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez realizacje
zadań edukacyjnych w ramach treści 
zawartych
w programach wychowania przedszkolnego.
Udział w zajęciach akompaniamentu 
do umuzykalnienia.
10.00 – 10.15 Drugie śniadanie, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
10.15 – 11.45 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,
w szczególności zajęć ruchowych, sportowych. 
Wycieczki, spacery. Zabawy spontaniczne, swobodne.
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.
Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
12.00 – 12.30 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
Wdrażanie do czynności 
higienicznych i porządkowych
po zakończeniu obiadu.
12.30 - 14.25 Odpoczynek w grupach młodszych. Słuchanie muzyki.
Słuchanie czytanych przez 
nauczyciela tekstów literatury
dziecięcej. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym
sali zajęć lub na powietrzu. Praca samodzielna oraz praca 
w zespołach. Zajęcia dodatkowe. 
Zabawy ruchowe w ogrodzie
lub w sali gimnastycznej.
14.25 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, 
rozwijanie umiejętności 
samoobsługowych.
14.30 – 14.40 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych 
po zakończeniu posiłku.
14.40– 17.30 Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.
Rozwijanie zaciekawień i 
uzdolnień oraz wspomaganie w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem. Podsumowanie realizacji zadań
z nauczycielką w ciągu dnia. Zabawy spontaniczne i ruchowe
w sali lub w 
ogrodzie. Konsultacje indywidualne z rodzicami.