Opłaty

ico-docx ZARZĄDZENIE NR 220/2017 r. PREZYDENTA MIASTA
              STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 14 lutego 2017 r.

ico-docx Instrukcja dotycząca obliczenia wysokości dochodu
               na osobę w rodzinie

ico-docx Wniosek w sprawie całkowitego/częściowego* zwolnienia 
             z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

ico-pdf UCHWAŁA NR XXXIX/1031/2017 RADY MIASTA
              STOŁECZNEGO WARSZAWY 
z dnia 19 stycznia 2017 r.