Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY 2018 

kwiaty border

Wpłatę kwoty 100 zł (10 dni x10 zł) za żywienie dziecka
podczas dyżuru wakacyjnego prosimy
wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018r.
na numer rachunku bankowego:

  97 1030 1508 0000 0005 5069 5065

W opisie prosimy umieścić informację:
Dyżur wakacyjny oraz (imię i nazwisko dziecka).

Dokonanie wpłaty w/w kwoty stanowi potwierdzenie
uczestnictwa dziecka w dyżurze wakacyjnym
w Przedszkolu nr 59 w terminie 16 – 27 lipca 2018r.

kwiaty border

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2018 r.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

 

16 kwietnia

 

14 maja
do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne na internetowej stronie zapisów.

16 kwietnia

14 maja
godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu
do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

30 kwietnia
godz. 9.00

14 maja
godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

30 kwietnia
godz. 9.00

15 maja
godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku
o przyjęcie na dyżur wakacyjny
w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych na dyżury wakacyjne.

25 maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

25 maja

 

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

20 czerwca
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

20 czerwca
godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

kwiaty border

 

Terminy turnusów dyżuru wakacyjnego:


I

2.07-13.07 (P 100, 248, 255, 61, 102)

II

16.07-27.07 (P 99, 59, 70, 239, 241)

III

30.07-14.08 (P 176, 66, 111, 404, 225)

IV

16.08-31.08 (P 293, 101, 315, 312, 114)