Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY 2019 

ico-pdf  OŚWIADCZENIE DO ODBIORU DZIECKA

ico-docx OŚWIADCZENIE DO ODBIORU DZIECKA

kropeczki

UWAGA!!!

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 59, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych (do 10 maja 2019r.).
Opłatę w wysokości 100zł należy wpłacić na rachunek bankowy:

97 1030 1508 0000 0005 5069 5065

W tytule proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka oraz zapis opłata za dyżur wakacyjny

kropeczki

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2019 r. 

dyzur wakacyjny 2019 

Informacje o rekrutacji na dyżury wakacyjne  
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych w 2019  w m. st. Warszawa na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne