Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY 2017

 

kwiaty border

W związku z ogłoszeniem list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny 
proszę o terminowe dokonanie wpłaty na konto żywieniowe przedszkola:

97 1030 1508 0000 0005 5069 5065

w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017r
Kwotę obliczamy następująco: 9 zł x ilość dni (10 dni x9zł=90 zł cały dyżur)

Dokonanie wpłaty jest jedynym potwierdzeniem udziału dziecka 
dyżurze wakacyjnym w naszym przedszkolu
w terminie 17-28 lipca 2017r. 
Brak wpłaty powoduje rezygnację z uczęszczania dziecka na dyżur. 

 

kwiaty border

 przedszkola dyzkwiaty border

Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 3 lipca do 31 sierpnia 2017r.

 

Termin dyżuru

Nazwa Przedszkola

Adres

Liczba miejsc

3 lipca
–14 lipca

Przedszkole Nr 114

ul. gen. M. Langiewicza 1/3

110

Przedszkole Integracyjne
Nr 312

ul. W. Okińskiego 5

110

17 lipca
–28 lipca

Przedszkole Nr 59

ul. Pruszkowska 10

110

Przedszkole
z Oddziałami  Integracyjnymi
Nr 70

ul. Rokosowska 2

110

31 sierpnia
11 sierpnia

Przedszkole Nr 66

ul. Grójecka 93

75

Przedszkole Nr 255

ul. W. Korotyńskiego 3

110

14 sierpnia
31 sierpnia

Przedszkole Nr 176

Ul. Trzech Budrysów 24

110

Przedszkole Nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego

ul. Sz. Grzeszczyka 2

110

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2017 r.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Od

do

10 kwietnia

26 kwietnia

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie
na dyżury wakacyjne.

21 kwietnia

26 kwietnia

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

26 kwietnia

godz. 12.00

12 maja

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

26 kwietnia

godz. 12.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.

25 maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

25 maja

16 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

21 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

21 czerwca

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

ico-pdf Upoważnienie odbioru dziecka -dyżur wakacyjny 2017

ico-pdf  Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne 2017

ico-pdf  Zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2017