wiosna border 

INFORMACJA
dotycząca ochrony danych osobowych i wizerunku
podczas uroczystości w Przedszkolu Nr 59

Dyrektor Przedszkola nr 59 w Warszawie, przy ul. Pruszkowskiej 10 informuje, że w czasie organizowanych na terenie przedszkola imprez i uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 59 W WARSZAWIE

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że: administratorem danych osobowych, które przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 59 w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 10.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji o sposobie i celu ich pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania oraz do  informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Joanna Płatek – dyrektor Przedszkola Nr 59.

wiosna border

Serdecznie zapraszamy
obecnych i przyszłych naszych przedszkolaków,
rodziców i członków rodzin,
absolwentów i przyjaciół Przedszkola Nr 59

na

FESTYN RODZINNY,

który odbędzie się w naszym przedszkolnym ogrodzie

w dniu 9 czerwca 2018r., w godz. 9.45-13.30

w programie festynu wiele atrakcji,
w tym występ TEATRU RODZICÓW.

wiosna border

Serdecznie zapraszamy
na spotkania adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających
edukację przedszkolną od 1 września 2018r.
Spotkania odbędą się w terminach:

14 czerwca 2018 (czwartek), godz. 16.00

18 czerwca 2018 (poniedziałek), godz. 16.00

25 czerwca 2018 (poniedziałek), godz. 16.00

30 sierpnia 2018 (czwartek) 15.00

wiosna border

Bierzemy udział w akcji:

 

akcja ogrod

wiosna border

mis zbiorka

wiosna border

Szanowni Państwo,

Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Nr 59, 
które rozpoczną edukację przedszkolną od roku szk. 2018/2019

na spotkanie informacyjne w dniu 21 maja 2018r.o godz. 16.30.


Porządek spotkania:

1. Spotkanie z psychologiem –„Jak przygotować dziecko
do przyjścia do przedszkola”.

2. Przedstawienie koncepcji pracy Przedszkola Nr 59

3. Przekazanie informacji związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, organizacji zajęć i żywienia.

4. Przekazanie informacji o organizowanych zajęcia adaptacyjnych dla dzieci.

5. Pytania od Rodziców uczestniczących w spotkaniu.


Planowane zakończenie spotkania, ok. godz. 18.00.

wiosna border

plebiscyt2018 sm

wiosna border

zaczytani2018 sm

wiosna border

wielkanoc 2018sm

wiosna border

nowe tech 2018 sm

003

Zapraszamy RODZICÓW i DZIECI 
na dzień otwarty w naszym Przedszkolu, 

we wtorek 27 lutego w godz. 10.00-11.00 oraz 15.00-16.00 
w związku z rozpoczynającą się rekrutacją
do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

dzieci

003

 

bal 2018 

003

zap babcia2018

003

babcia 2018sm

bn border

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że: administratorem danych osobowych, które przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 59 w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 10.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji o sposobie i celu ich pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania oraz do  informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

                                      

Joanna Płatek – dyrektor Przedszkola Nr 59.